× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PAiO Gabinet Pielęgniarki Anestezjologicznej

usługi personelu średniego medycznego w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i operacyjnego, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek Anestezjologicznych i Operacyjnych,

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

502 703 312
Niepodległości 44
10-900 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1